TORN II

Professora: Iona Palau Ribera                                          
Preu per trimestre: 61,50€INFORMACIÓ GENERAL


El torn és una tècnica ceràmica molt complicada la qual requereix moltes hores de pràctica per a dominar-la i seguir uns passos concrets. D’aquesta manera el curs estarà diferenciat en dos seccions, depenent del nivell de l’alumnat:


NIVELL INICIACIÓMenu Acordion


Programació per al nivell iniciació


-PRIMER TRIMESTRE:Primer contacte amb el món del torn i (potser) de la ceràmica.

A la classe de torn treballem per temes com a fil conductor segons la temàtica proposada pel professorat de les Arts Plàstiques CreanArt. Entenent, però, que es poden apuntar alumnes que no han fet mai aquesta tècnica, es realitzarà una programació específica.

El torn és una tècnica ceràmica molt complicada la qual requereix moltes hores de pràctica per a dominar-la i seguir uns passos concrets. D’aquesta manera, aquest primer curs es planteja per aprendre i consolidar els coneixements bàsics, així com aprendre a tornejar les formes més bàsiques del torn: cilindres i bols.

OBJECTIUS
 • Aprendre què és la ceràmica i conèixer el material amb el qual treballem: el fang.
 • Transmetre els valors de la ceràmica i la seva filosofia.
 • Aprendre els passos inicials i les postures de mans del torn.
 • Aprendre el primer pas bàsic del torn: centrar.  
 • Treballar la constància i l’esforç

METODOLOGIA
-El primer trimestre constarà en explicar tota la teoria al voltant del món de la ceràmica i del torn, més concretament, s'ensenyarà a reciclar el fang, amassar-lo i centrar el fang. Aquest últim pas és indispensable per a crear peces al torn, per tant, és molt important, mitjançant la metodologia de la repetició de moviments, aprendre bé les posicions tan corporals com les de les mans per a poder continuar avançant en l'aprenentatge.

-Es treballarà sempre –durant tot el curs- amb 1 kg de fang, ja que és la quantitat adequada per a aprendre a fer torn.

-Sent conscient del ritme d'aprenentatge de cada alumne, s'adaptaran els tempos per tal que tothom pugui aprendre la tècnica del torn.


-SEGON TRIMESTRE:Seguint amb els passos per aprendre la tècnica del torn, el segon semestre es planteja per aprendre a construir cilindres al torn: la forma més complexa i alhora bàsica per a construir qualsevol altra forma.

OBJECTIUS
 • Aprendre a construir el cilindre i totes les postures de mans que requereix la tècnica.
 • Consolidar bé els moviments apresos durant el primer trimestre.
 • Practicar la repetició i aprendre a llençar peces per a seguir millorant i evolucionant.
 • Aprendre el retonejat, l’esmaltat i el procés de la cocció d’una peça.
 • Realització d’una peça de principi a fi al torn.
 • Conèixer les eines que s’utilitzen per a fer torn.

CONTINGUT
Teoria sobre la construcció d’un cilindre.

METODOLOGIA
-Explicació sobre la importància d’aprendre a fer cilindres: la primera és perquè és la forma més complicada, ja que s’ha de pujar parets rectes i la segona, perquè partint d’un cilindre poder fer gerros, ampolles, bols, etc.

-Per a seguir amb els següents passos per aprendre la tècnica del torn, s’ensenyarà a obrir el fang, la primera pinça i la segona.

-A mesura que s’assimilin tots els moviments, es començarà a guardar alguna peça per tal d’aprendre els següents passos que cal fer per a realitzar una peça de principi a fi al torn: retornejar i esmaltar.

-Sent conscient del ritme d’aprenentatge de cada alumne, s’adaptaran els tempos per tal que tothom pugui aprendre la tècnica del torn.


-TERCER TRIMESTRE:Partint de tot el coneixement après durant el primer i el segon trimestre, es duran a terme bols.

OBJECTIUS
 • Descobrir una nova forma de peça a realitzar amb el torn.
 • Conèixer una tècnica diferent de tornejar bols: a cap de pastor.
 • Aprendre a decorar amb diferents esmalts de colors.
 • Realització d’un bol d’1 kg de fang.

CONTINGUT
Teoria sobre la realització de bols al torn juntament amb la tècnica de cap de pastor.

METODOLOGIA
-Explicació de la teoria per a realitzar bols i conseqüent realització d’aquests. Tanmateix, a través dels bols es focalitzarà en aprendre a retornejar i a conèixer les múltiples possibilitats que ens ofereix el polit de peces per a crear peces úniques i personals.

-Sent conscient del ritme d'aprenentatge de cada alumne, s'adaptaran els tempos per tal que tothom pugui aprendre la tècnica del torn.


NIVELL  I


Programació per al nivell I

-PRIMER TRIMESTRE:Enguany el tema escollit és “COSSOS” d’aquesta manera, com que la tècnica del torn consisteix en crear peces per revolució, es treballarà a partir dels cossos per revolució: l’esfera, el con i el cilindre.

OBJECTIUS
 • Dissenyar una peça inspirada a partir d’un cos per revolució.
 • Deconstruir una forma bàsica per a formar-ne una nova, fomentant la creativitat i la imaginació.
 • Poder crear al torn una peça prèviament dissenyada.
 • Treballar amb fang blanc.
 • Centrar-se en la forma d’una peça, no tant en la decoració.

CONTINGUT

Teoria sobre els cossos per revolució i realització d’una investigació/ recerca sobre peces ceràmiques amb formes de cossos per revolució.

METODOLOGIA
-El trimestre es dividirà en dues parts: la primera, explicació de l’activitat proposada i disseny del projecte i paral·lelament, es farà un recordatori sobre la tècnica del torn. A la segona, es realitzarà la peça ideada per a cada alumne.

-Sent conscient del ritme d’aprenentatge de cada alumne, s’adaptaran els tempos per tal que tothom pugui dur a terme el seu projecte.


-SEGON TRIMESTRE:Seguint amb el tema dels cossos per revolució, es dissenyarà una peça inspirada en ells, però es treballarà a partir d’una tècnica de construcció i alhora decoració al torn, coneguda com a neriage. Aquesta consisteix a barrejar diferents pastes ceràmiques de diferent color i tornejar-les, aconseguint un efecte de marbrejat a la peça. 

OBJECTIUS
 • Continuar treballant amb el tema dels “COSSOS” com a fil conductor dels cursos.
 • Focalitzar el disseny d’una peça tenint en compte la decoració.
 • Conèixer una nova tècnica de decoració i alhora construcció al torn.
 • Conèixer les característiques de les pastes ceràmiques que es poden fer servir per a fer neriage.

CONTINGUT
Teoria sobre la tècnica del neriage i les pastes ceràmiques.

METODOLOGIA
-El trimestre es dividirà en tres parts: la primera, explicació de l’activitat proposada i disseny del projecte, juntament amb la teoria de la tècnica del neriage. La segona, es practicarà la forma de la peça dissenyada per cada alumne al torn i la tercera, es realitzarà la peça final amb la tècnica del neriage.

-Sent conscient del ritme d’aprenentatge de cada alumne, s’adaptaran els tempos per tal que tothom pugui dur a terme el seu projecte.


-TERCER TRIMESTRE:Per tal de canviar de temàtica i aprendre noves coses, es proposa per aquest trimestre plats al torn.

OBJECTIUS

 • Descobrir una nova forma de peça a realitzar amb el torn.
 • Conèixer les complexitats que requereix la creació d’un plat al torn.
 • Fer peces amb un ús funcional.

CONTINGUT
Teoria sobre la realització de la forma del plat al torn i les diferents tipologies de formes dins d’aquest.

METODOLOGIA
-El trimestre es dividirà en dues parts: la primera, explicació de l’activitat proposada i teoria de la realització dels plats al torn. La segona, es practicarà la forma del plat i es duran a terme.

-Sent conscient del ritme d’aprenentatge de cada alumne, s’adaptaran els tempos per tal que tothom pugui dur a terme el seu projecte.

SORTIDES I ACTIVITATS


 • Museu del disseny de Barcelona on es troba el museu de la ceràmica.


HORARIS


El curs es desenvoluparà en sessions setmanals de 1h i 30 minuts.
Dijous de 17:30h a 19h i de 19h a 20:30h.
Informació sobre la inscripció:

Per a poder inscriure-us a qualsevol dels cursos heu de venir presencialment a Can Ginestar. Un cop iniciat el curs o el trimestre, només podrà fer-se la inscripció si hi hagués vacants. Hi ha un import de matricula de 6,83€ per disciplina. Els preus són trimestrals i en cap cas podran ser fraccionats. Els alumnes que no puguin assistir un dia de classe no la podran recuperar.