PINTURA

Professora: Puri Martín Rivera                                                
Preu per trimestre: 59,45€OBJECTIUS


L'objectiu del curs és que cada alumne aprengui a planificar un quadre des de l'inici; desenvolupament de la idea, composició i processos de creació en l'àmbit de la pintura, acompanyant a l'alumnat al llarg del procés fins a arribar a l'obra acabada.

L’objectiu de la temàtica d’aquest curs és fer veure com el referent del cos i la seva representació, implica consideracions de caràcter moral, ideològic, sexual i social.


CONTINGUTS


S’introduiran diferents estratègies que serveixin a l’alumnat per desenvolupar la idea de projecte personal que desenvoluparà durant el curs, a través de models referencials i contemporanis, plantejaments metodològics que ens ajudin a desenvolupar la recopilació i selecció de materials.


PRIMER TRIMESTRE:
Treballarem la figura humana en diferents exercicis.

Una manera ràpida de plantejar el moviment, tenint en compte el temps per elaborar els esbossos, és fer només l’esquelet bàsic o l’estructura articulada per poder plantejar la posició, i a partir d’aquí poder completar el volum que ocupa la nostra figura.

 • Dibuixarem figures de pal.
 • Farem servir l’esquelet per determinar les proporcions així com les línies esquemàtiques per fer les posicions més dinàmiques dels nostres dibuixos.
 • Farem exercicis per veure diferents posicions i la recerca d’equilibri del cos amb relació al pes. Com més pronunciada sigui la forma S, més balanceig hi ha sobre la figura.
 • Ens dibuixarem els uns als altres; dibuixarem el cos i rostre dels companys.
 • Aprendrem a través d'exercicis pràctics a representar cap, mans, peus i postures corporals amb llums i ombres. Utilitzarem carbonet, llapis grafit i sanguines, damunt bloc.
 • En el dia 18 i 20 d’octubre pel matí tindrem model masculí i a la tarda femení, el dia 25 i 27 d’octubre al matí tindrem model femení al matí i a la tarda masculí per fer apunts de figura humana amb model al natural en viu amb una durada de 15 minuts cada pose amb el fi d’aprendre mesures, proporcions i control del traç.

Essent aquest un curs obert a tots els nivells, donaré pautes per afrontar el dibuix de model, així com als ja iniciats, per tal que puguin millorar el seu nivell amb conceptes més avançats i aprendre a interpretar la forma de la figura utilitzant diferents estris mitjançant tècniques mixtes.

El dibuix és essencial per encarar qualsevol idea a representar i encarar qualsevol tipus de projecte. Estudiar el cos humà com a referent i com a model que ens ha de servir per a la pintura a realitzar. Des de l’observació de les seves formes, de les seves posicions fins a l’apreciació d’aquest com un element mòbil.


SEGON TRIMESTRE:

Abans de començar l’exercici al llenç, farem un recorregut de LA FIGURA HUMANA A LA HISTÒRIA DE L’ART per així entendre i fer una tria després a l’hora de realitzar l’exercici que desenvoluparem durant el curs a través d’esbossos i execució final al llenç.

EXERCICI a realitzar en el SEGON TRIMESTRE que anirà a l’exposició de fi de curs:

Farem la representació de la figura humana en un  llenç de 30x60cm.

Serà el resultat de la investigació, i la informació que hem obtingut dels nostres apunts o apreciant imatges per a la comprensió d’aquesta trajectòria.

Podem resoldre l’exercici:
 • Fent fragments del cos.
 • Treballant el cos nu o amb les seves indumentaries.
 • Realitzant el cos en moviment.
 • Aprofundir el cos com a expressió i comunicació d’un llenguatge propi.
 • La proposta és treballar un cos sense límits, de formes o estil.

Un cop triada la imatge del cos que es vol representar, podem triar lliurement l’estil que li donarem a l’obra que realitzarem al llenç.

L’alumnat que s’hagi inscrit als cursos per primera vegada, realitzaran la roda del cercle cromàtic amb la finalitat d’entendre la teoria del color i aprendre a fer les barreges d’una manera ràpida i eficient abans de començar a pintar:


TERCER TRIMESTRE:
 • Si ens ha agradat la proposta podem realitzar més d’un quadre amb diferents propostes de cossos.
 • Es pot realitzar la mateixa proposta en diferents estils i sempre amb el mateix format.
 • Realitzar la temàtica lliure amb el format lliure.
METODOLOGIA


En primer lloc hem d’aprendre a mirar per aprendre a pintar. Comprendre l’estructura del que veiem, comprendre la lògica que regeix la llum i de quina manera afecta allò que veiem.

Tot i adaptant-me a cada alumne, hi ha aspectes de l’ensenyament pictòric que són comuns per a tothom; una bona execució del dibuix, relació entre llum i ombres, relacions cromàtiques precises independentment de l’estil de cada alumne.


SORTIDES I ACTIVITATS


Es contempla fer sortides per veure exposicions a la Caixa Fòrum, a la Fundació Mapfre i alguna exposició itinerant al llarg del curs.


HORARIS


El curs es desenvoluparà en sessions setmanals de 2 hores.
Dimarts d’11h a 13h, de 16h a 18h i de 18h a 20h.
Dijous d’11h a 13h, de 16h a 18h i de 18 a 20h.
Informació sobre la inscripció:

Per a poder inscriure-us a qualsevol dels cursos heu de venir presencialment a Can Ginestar. Un cop iniciat el curs o el trimestre, només podrà fer-se la inscripció si hi hagués vacants. Hi ha un import de matricula de 6,83€ per disciplina. Els preus són trimestrals i en cap cas podran ser fraccionats. Els alumnes que no puguin assistir un dia de classe no la podran recuperar.