DIBUIX

Professor: Jordi Fandos                                                 
Preu per trimestre: 78,66€OBJECTIUS


  • Observar per copsar les formes, geometria i dinàmiques estructurals de les coses.
  • Desenvolupar capacitats per aconseguir un llenguatge bàsic de representació.
  • Conèixer els utillatges, desenvolupar aquestes eines i les maneres de fer pertinents.
  • Avaluar les possibilitats narratives i expressives dels materials emprats.
  • Fer ús dels diferents procediments i tècniques al voltant del dibuix i de la il·lustració
  • Pels més avançats posar l'èmfasi en desenvolupar el traç i l'empremta  personal


CONTINGUTS

 
Hi haurà nivells segons l'experiència.
Es donaran repartits en  tres trimestres ben diferenciats:

PRIMER TRIMESTRE:
Basat en el joc de  relacions del cos, l'atmosfera, l'entorn, la pell i la indumentària
Exercicis nivell de dibuix bàsic per ensinistrar la mirada a partir de l'observació de diferents tipologies de cossos i l'espai al voltant, tanmateix la roba que els envolcalla.

SEGON TRIMESTRE:
Centrat en el tàndem: postura i objecte
Observació del cos humà i diferents postures. D'aquesta manera fer possible crear  imatges, representar seqüències de moviment d'un dia qualsevol i un objecte associat. Incorporació progressiva de procediments i tècniques  més escaients per als diversos i diferents exercicis que es facin. Pels iniciats també la conscienciació de l´ús dels materials i/o tècniques més adequades per reforçar la idea o el concepte que es vol plasmar.

TERCER TRIMESTRE:
Cos en moviment: individu i grup

L'observació i representació de grups de cossos en moviment.
Elaboració i presentació treball final de curs.
Selecció d'una peça o conjunt de peces sobre “els cossos” i la preparació per la presentació de la mostra de final del curs.
METODOLOGIA


Entenent que és un taller eminentment pràctic però que malgrat això no està exempt de part teòrica, s’abordarà aquesta de manera col·lectiva per mitjà d’explicacions que poden anar recolzades amb altres recursos. Aquestes explicacions tindran relació amb els referents i la inspiració, les eines, l’ergonomia, la higiene de la zona de treball, i la seguretat en el procés.

Amb la part pràctica s’utilitzarà la pedagogia personalitzada, compartint sempre que sigui possible les dificultats amb la resta, promovent l’enriquiment de tot el grup.

L’objectiu és que l’alumne realitzi al llarg del curs una escultura en pedra, guanyi confiança en el procés sostractiu i aprengui les possibilitats que ofereixin els materials. La pedagogia personalitzada fa que l’alumne a més d’adquirir coneixements tècnics pugui aprofundir en la pràctica de la seva creació personal.

Al finalitzar l’exercici es farà una lectura conjunta i compartida del mateix en el que participaran tots els alumnes promovent la capacitat per entendre l’obra pròpia i la dels companys.


SORTIDES I ACTIVITATS


Es realitzaran una o dues sortides en funció de les possibilitats:

  • Museu etnològic i de les cultures del món. Per la vinculació amb el tema. Visita per realitzar a l'inici per observar diferents enfocaments sobre el tema del cos. Vinculada al tema dels referents i com a inspiració.

  • Taller d'escultura: Taller BDN. Visita per realitzar a mig curs o al final. Un espai d'escultura on podrem conèixer les eines, sistemes i maquinària de diferents escultors que treballen la fusta i la pedra per mitjà de la talla.


HORARIS


El curs es desenvoluparà en sessions setmanals de 2 hores.
Dilluns de 18 a 20h
Informació sobre la inscripció:

Per a poder inscriure-us a qualsevol dels cursos heu de venir presencialment a Can Ginestar. Un cop iniciat el curs o el trimestre, només podrà fer-se la inscripció si hi hagués vacants. Hi ha un import de matricula de 6,83€ per disciplina. Els preus són trimestrals i en cap cas podran ser fraccionats. Els alumnes que no puguin assistir un dia de classe no la podran recuperar.