EXPERIÈNCIA, FORMA I COLOR

Professor: Jordi Fandos                                                 
Preu per trimestre: 78,66€OBJECTIUS


 • Conèixer, experimentar amb diferents procediments i diferents tècniques per afavorir, desenvolupar i aprofundir la pròpia creativitat. 
 • Preparació dels materials pictòrics i els suports adients.
 • Descobrir les nostres capacitats per aplicar-les al creixent nombre de recursos creatius que aniran sorgint amb l'ajut de procediments i tècniques artístiques tradicionals, les poc habituals i/o noves per assolir nous reptes.
 • Fomentar una metodologia i procés de treball per a cadascuna de les persones.
 • Gaudir del procés i de les oportunitats i estats de la persona dins els processos de creació, de les causes i conseqüències plantejades durant les accions realitzades dins el taller.
 • Conscienciació i reflexió del procés creatiu pel que fa a l'ús del materials més escaients, sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, la salut nostra i de l'entorn.


CONTINGUTS

 
Es donaran repartits en  tres trimestres ben diferenciats.

Basats en l'estimulació dels propis sentits amb plantejaments, conceptes i l'ús de diferents materials relacionats amb la pintura principalment en ambdós suports bi o tridimensional.

PRIMER TRIMESTRE:
L'eix principal esdevé vinculat a les diverses relacions de la pell del cos amb l'entorn
Les diverses relacions: pell del cos, atmosfera, entorn i vestidura.

SEGON TRIMESTRE:
Centrat en el tàndem: objecte i postura del cos
Fragments de gestualitat del cos vers l'objecte
La importància de l'espai negatiu en les relacions cos - objecte

TERCER TRIMESTRE:
Cos en moviment: individu i grup

Accions amb el cos
Grups i conjunts
METODOLOGIA


La  línia de treball ve donada per l'ampli ventall de possibilitats al treballar a partir dels cossos tant a nivell formal com de contingut per part de cadascú. I tanmateix tenir present la relació d'aquests  cossos amb el seu entorn.

Diferents exercicis  durant el curs ens donaran vies per endinsar-nos i enriquir mirades que són ja propostes o punts de partida.

Tractament de tècniques bàsiques i maneres de fer:
 • Preparació de diferents tipus de pintura amb pigment + aglutinants diversos
 • Ús de diferents eines i utillatges d'un mateix procediment pictòric.
 • Objectiu: definir “els cossos”
 • Immersió dins la temàtica i començar el procés
 • Geometries
 • Línies, ritmes i composició
 • Anatomies
 • Contrast, polaritats i equilibri
 • Color: games, tons i saturació
 • Color: primaris i complementaris
 • Immersió tonal: càlids i freds
 • Alternança d'elements: ple amb buit
 • L'espai negatiu
 • Còncau i convex
 • Textures i sensacions
 • Qualitats organolèptiques de la matèria, característiques.
 • Formes, teixits i estampats
 • Explorar relacions del cos i objectes(mans, tronc, braços, peus...)
 • Gestualitat i l'objecte quotidià.
 • Mirades a moviments artístics
 • La dansa
 • Elaboració d'exercicis sobre la vivència i els diversos aspectes de la temàtica dels cossos"
 • A la recerca d'una trajectòria coherent del conjunt de treballs
 • Preparació de suports: paper, tela, fusta...
 • Experimentació amb aquests suports i altres.
 • Elaborar un petit cos d'obra dels “cossos” i l'entorn (a determinar) per a la Mostra de final de curs

El recolzament i assessorament del professor és en tot moment dins aquest procés.


SORTIDES I ACTIVITATS


Proposta de sortides per a complementar coneixements i visions dins la temàtica dels “cossos”:

 • Caixafòrum: Exposició “Cinema i moda.” Per Jean Paul Gautier.

 • MNAC Escultura

 • Disseny Hub Barcelona: Col·lecció permanent “El cos vestit. Siluetes i moda” (1550-2014)

 • Tutuguri. Escola de Dansa


HORARIS


El curs es desenvoluparà en sessions setmanals de 2 hores.
Dimarts de 18:30 a 20:30h
Informació sobre la inscripció:

Per a poder inscriure-us a qualsevol dels cursos heu de venir presencialment a Can Ginestar. Un cop iniciat el curs o el trimestre, només podrà fer-se la inscripció si hi hagués vacants. Hi ha un import de matricula de 6,83€ per disciplina. Els preus són trimestrals i en cap cas podran ser fraccionats. Els alumnes que no puguin assistir un dia de classe no la podran recuperar.