TORN

Professora: Carme Malaret                                            
Preu per trimestre: 61,50€INFORMACIÓ GENERAL


La disciplina del torn és una tècnica de treballar el fang que permet construir una peça amb simetria perfecta amb el control del torn.

Conèixer com funciona la màquina i les seva potència gravitatòria ens permet aplicar vectors de força que permeten centrar el fang.

Hi ha diversos nivells de programació, a mida que es van assolint els resultats s’incorporen noves propostes.


OBJECTIUS DEL CURS

 • Conèixer la mecànica de tornejar i els seus passos principals.
 • Descobrir  les eines específiques de la tècnica.
 • Recuperar i reciclar el fang.
 • Gestionar la frustració i el fracàs.
 • Entendre que l’esforç i la pràctica són els motors per un bon aprenentatge.


METODOLOGIA DEL CURS

 • Informar del funcionament del torn. Característiques i possibilitats tècniques.
 • Incidir en la importància de reciclar el fang per obtenir un grau humitat i de plasticitat òptim.
 • Donar explicacions generals i atenció personalitzada.
 • Respectar el temps d’aprenentatge de cada alumne.
 • Posar en valor la neteja de les eines, del torn i de l’aula.
 • Incentivar en l’esforç i la perseverança. Assumir la frustració.


NIVELL IMenu Acordion


Programació per al nivell I

OBJECTIUS

Entendre  els passos bàsics de la tècnica de tornejar i el funcionament de les eines específiques de la tècnica.


-PRIMER TRIMESTRE: CONTINGUT
 • Amassar.
 • Centrar.
 • Obrir.
 • Recuperar el fang.


-SEGON TRIMESTRE:CONTINGUT
 • Fer un cilindre de dimensions diferents.
 • Aprendre a retornejar.


-TERCER TRIMESTRE:CONTINGUT
 • A partir del cilindre fer formes obertes.
 • Obrir i tancar la forma.

Es treballa amb fang vermell. Les peces només és couen en el primer trimestre, en el segon es pot decorar una peça amb la tècnica d’engalbes i explorant la capacitat expressiva del torn.NIVELL  II


Programació per al nivell II

OBJECTIUS

Aprofundir en la mecànica de tornejar; assolir de manera integrada els passos principals; buscar noves possibilitats que permet la tècnica del torn.


-PRIMER TRIMESTRE:CONTINGUT

 • Recordar els passos principals per tornejar.
 • Investigar noves formes. Plats.
 • Recuperar el fang.


-SEGON TRIMESTRE:CONTINGUT
 • Fer formes tancades de diferents dimensions.
 • Fer un conjunt funcional: Tassa i plat, gerra i plat.


-TERCER TRIMESTRE:CONTINGUT
 • Consolidar la tècnica.
 • Fer formats grans.NIVELL IIIMenu Acordion


Programació per al nivell III

OBJECTIUS

Agafar fluïdesa en la mecànica de tornejar i posar-se reptes segons les habilitats.


-PRIMER TRIMESTRE: CONTINGUT
 • Recordar els passos principals per tornejar
 • Fer un cilindre de 20cm amb tapa.
 • Recuperar el fang.
 • Aprofundir en el retornejat.


-SEGON TRIMESTRE:CONTINGUT
 • Fer formes tancades de diferents dimensions.
 • Fer un conjunt funcional, de seriació proposat per l’alumne/a. Utilitzant plantilles.


-TERCER TRIMESTRE:CONTINGUT
 • Consolidar la tècnica utilitzant la barreja de fangs.
 • Fer formats grans.
 
Es treballa amb fang vermell en el primer trimestre i altres fangs en els trimestres següents.NIVELL IVMenu Acordion


Programació per al nivell IV

OBJECTIUS

Agafar fluïdesa en la mecànica de tornejar i posar-se reptes segons les habilitats. Assolir un disseny proposat.


-PRIMER TRIMESTRE: CONTINGUT
 • Recordar els passos principals per tornejar.
 • Intentar aconseguir la forma segons el model.
 • Recuperar el fang.
 • Aprofundir en el retornejat.


-SEGON TRIMESTRE:CONTINGUT
 • Fer formes dissenyades per l’alumne/a en gres de dimensions diferents.
 • Fer un conjunt funcional, de seriació proposat per l’alumne/a. Utilitzant plantilles.


-TERCER TRIMESTRE:CONTINGUT
 • Fer formats grans treballant per parts i posteriorment unint-les.

Es treballa amb fang vermell en el primer trimestre i altres fangs en els trimestres següents. Principalment amb gres i refractari de xamota impalpable.

SORTIDES I ACTIVITATS


 • Museu del disseny de Barcelona on es troba el museu de la ceràmica.


HORARIS


El curs es desenvoluparà en sessions setmanals de 1h i 30 minuts.
Dimarts de 10h a 11:30h i de 18h a 19:30h.
Informació sobre la inscripció:

Per a poder inscriure-us a qualsevol dels cursos heu de venir presencialment a Can Ginestar. Un cop iniciat el curs o el trimestre, només podrà fer-se la inscripció si hi hagués vacants. Hi ha un import de matricula de 6,83€ per disciplina. Els preus són trimestrals i en cap cas podran ser fraccionats. Els alumnes que no puguin assistir un dia de classe no la podran recuperar.