HISTÒRIA DE L’ART

Professor: Xesco Ramos                                               
Preu per trimestre: 78,66€OBJECTIU


És arribar a la màxima comprensió en diverses matèries d’arquitectura, escultura i pintura del decurs de la història de l’art.
També d’altres arts de l’objecte o sumptuàries.


CONTINGUT

 
Els continguts són variables segons el trimestre. En aquest curs acadèmic ens mourem pels segles XIX-XX, tractant  aquestes temàtiques:

PRIMER TRIMESTRE:
Pollock i l’Action painting
Encetarem l’àmbit de les segones avantguardes amb els representants de la vessant “action painting” de l’expressionisme abstracte nord-americà. Artistes com Jackson Pollock O William de Koonong seran els encarregats de presentar-nos un format trencador i generador de les noves tendències de la pintura de la segona meitat del segle XX.

SEGON TRIMESTRE:
Picasso i l’escultura cubista
Dins del trimestre dedicarem una gran part a estudiar, en profunditat la figura del gran PABLO PICASSO, des dels seus inicis. També tindrem temps per conèixer els nous conceptes espacials de l’escultura cubista de personatges tan importants com Archipenko o Brancusi. Un primer apartat del cubisme internacional que tindrà seguiment en propers cursos en les vessants genèriques de la pintura de Gris o Braque i de la particular arquitectura d’aquest moviment.

TERCER TRIMESTRE:

L’arquitectura del ferro i del vidre i l’Escola de Xicago
La gran novetat en l’eclèctica arquitectura del segle XIX van ser els materials constructius: el ferro, l’acer, el formigó o el vidre. Aquests van generar noves estructures i volumetries en les construccions ddecimonòniques que, demanaven a crits, adaptacions a les necessitats del progrés i de la industrialització. La quota d’arquitectura esdevindrà en aquests edificis particulars, usats bàsicament en exposicions internacionals. i la creació dels primers gratacels.


METODOLOGIA


Són classes magistrals íntegres, en forma de conferència, reforçades per la presència visual de powerpoints presentats en la pantalla. Segons la temàtica també es pot complementar amb elements audiovisuals. Finalment, s’accepten precs i preguntes.


SORTIDES I ACTIVITATS


Possibilitat de sortides en relació amb les temàtiques presentades com recorreguts per la ciutat de Barcelona per estils com el gòtic o el modernisme i espais museístics vinculats amb els cursos.

  • En aquest cas i com a exemple, donat que estudiem la figura de Picasso, no es descartaria una visita al Museu Picasso de Barcelona.


HORARIS


El curs es desenvoluparà en sessions setmanals de 1:30 hores.
Dilluns de 17h a 18:30h i de 18:30h a 20h
Informació sobre la inscripció:

Per a poder inscriure-us a qualsevol dels cursos heu de venir presencialment a Can Ginestar. Un cop iniciat el curs o el trimestre, només podrà fer-se la inscripció si hi hagués vacants. Hi ha un import de matricula de 6,83€ per disciplina. Els preus són trimestrals i en cap cas podran ser fraccionats. Els alumnes que no puguin assistir un dia de classe no la podran recuperar.