GRAVAT

Professora: Puri Martín Rivera                                                
Preu per trimestre: 78,66€

INFORMACIÓ GENERAL


Dins el gravat hi ha moltes tècniques i cada tècnica es treballa de forma diferent, segons el material del que està feta la planxa el gravat rep un nom o un altre. 

Utilitzem el dibuix com a instrument de representació i de comunicació i com a eina bàsica per a la plasmació d’idees.


OBJECTIUS


L’objectiu del curs de gravat és que els alumnes coneguin i experimentin el procés d’elaboració de planxes i matrius, traient el màxim partit a les estampes amb el llenguatge artístic del gravat i l’estampació.


CONTINGUTS


 • Introducció a les tècniques tradicionals de gravat: linòleum, punta seca, aiguafort i aiguatinta.
 • Tècniques artístiques que consisteix en muntar diferents imatges sobre un mateix suport com lletres, collage damunt suports com per exemple teles, fustes primes, paper de diferents colors com de seda, diari...
 • Realitzar llibres d’artista desenvolupant les tècniques apreses anteriorment.

Treballarem el cos humà com a referent i com a model que ens ha de servir per a desenvolupar un llibre d’artista amb les diferents tècniques del gravat.

PRIMER TRIMESTRE:
El primer dia faré una explicació genèrica de com desenvoluparem el curs durant tot l’any explicant les tècniques citades, com es realitzen i les seves diferències.

Treballarem les diferents matrius i mètodes d’estampació mitjançant la reflexió i l’experimentació amb la finalitat de representar idees, sentiments i emocions.

 • Treballarem  el gravat en relleu (linòleum)  i el gravat al buit (punta seca) amb la temàtica de cossos aquest any triada pel professorat de les Arts Plàstiques.
 • Treballarem altres materials per a l’elaboració de matrius; planxes de plàstic, briks... qualsevol material de suport que es pugui adaptar per fer la matriu.
 • Estampació amb múltiples planxes i collages...

SEGON TRIMESTRE:

 • Treballarem les tècniques indirectes: L’aiguafort, l’aiguatinta, aiguafort amb sucre i vernís tou.
 • Treballarem el llibre d’artista de manera personal i individual amb els gravats realitzats amb la temàtica cossos.

TERCER TRIMESTRE:
 • Realitzarem un llibre d’artista d’una manera conjunta entre companys, sent una proposta molt enriquidora. Cada alumna tindrà un llibre d’artista personal realitzat amb les diferents obres realitzades pels seus companys.
  • Utilitzarem les planxes dels companys reconduint-les a un llenguatge propi.
 • Treballarem les tècniques additives.
METODOLOGIA


M’agrada ensenyar d’una manera constructiva, ja que l’alumnat forma part activa del procés de l’ensenyament i aprenentatge, aconseguint més motivació i participació per part de l’alumne:

 • Orientant el treball dels alumnes al llarg del curs.
 • Aclarint els dubtes que vagin sorgint.
 • Fomentant en tot moment la creativitat.

Realitzarem exercicis amb diferents tècniques d’estampació com el linogravat i altres suports com les tècniques additives, incorporant el collage orientat al projecte que cada alumne vulgui desenvolupar en el seu projecte personal.


SORTIDES I ACTIVITATS


Es contempla fer una sortida per alguna exposició itinerant relacionada amb el gravat al llarg del curs.


HORARIS


El curs es desenvoluparà en sessions setmanals de 2 hores.
Dilluns de 16h a 18h i de 18h a 20h
Informació sobre la inscripció:

Per a poder inscriure-us a qualsevol dels cursos heu de venir presencialment a Can Ginestar. Un cop iniciat el curs o el trimestre, només podrà fer-se la inscripció si hi hagués vacants. Hi ha un import de matricula de 6,83€ per disciplina. Els preus són trimestrals i en cap cas podran ser fraccionats. Els alumnes que no puguin assistir un dia de classe no la podran recuperar.