ESCULTURA

Professora: Carme Malaret                                             
Preu per trimestre: 78,66€INFORMACIÓ GENERAL


Com cada any s’han proposat dos nivells: Un d’iniciació per adquirir estratègies per construir i un altre amb propostes d’alta dificultat tècnica.

El tractament matèric de la disciplina és el modelatge en fang.

Iniciació: Iniciació a les tècniques d’escultura. Adreçat a l’alumnat que comença i no té cap referent del fang i del seu modelatge. En la programació es marquen objectius molt clars que es van assolint a través de propostes de treball.

Perfeccionament: Destinat a l’alumnat que ja té un coneixement exhaustiu i que vol continuar aprenent aspectes que són innovadors. En ell hi ha un component d’investigació important i de propostes arriscades. El resultat és la culminació d’un treball intens i meticulós.


NIVELL INICIACIÓMenu Acordion


Programació per al nivell iniciació

OBJECTIUS

La finalitat del curs d'escultura es que l’alumne/a entengui el volum. La nostra educació visual i plàstica sempre ha estat molt plana. La bidimensió és el terreny on un/a es mou amb més confiança. De petits s’han fet molts treballs sobre paper, però pocs amb materials on es poden treballar les tres dimensions. És aquí on rau el repte principal de l’aprenentatge en un curs d’escultura.

La forma es pot entendre en un suport pla, però, quan es tracta de donar volum, amb aquells traços fets sobre un paper, costa imaginar que s’ha de construir una peça de forma global. 

Modelant simultàniament davant i darrere, el costat dret i el costat esquerre, la forma va sortint i s’estableix un diàleg entre el buit i el ple, la forma i la no forma.

METODOLOGIA:

 1. Exploració informativa del tema
 2. Reflexió i formulació d’hipòtesi.
 3. Elecció.
 4. Experimentació projectual.
 5. Resolució.


-PRIMER TRIMESTRE:ENUNCIAT 
La bidimensió adquireix volum.

CONTINGUT

Realització d’un plafó utilitzant la tècnica del baix i sobre relleu.

OBJECTIU
Familiaritzar-se amb el material i amb les eines pròpies del modelatge.

METODOLOGIA
 • Formular una hipòtesi de treball: A partir de la búsqueda d’informació sobre el tema del curs, dibuixar esbossos propis fins a poder definir una proposta ferma.
 • Informació teòrica i pràctica per part del docent de les propietats de l’argila, el seu comportament segons l’estat d’humitat. Classificació segons el gramatge, la plasticitat, la temperatura de cocció. Fangs de baixa temperatura i d’alta temperatura.
 • Fer un dibuix amb les mesures exactes per poder fer una plantilla.
 • Estirar una placa de fang amb les dimensions escollides segons el tractament que es vulgui donar al tema. Traspassar el dibuix sobre el fang.
 • Informació de fes diverses eines de modelatge i explicació de quines són les més adients per cada fase del procés. Eines de fusta quan el fang és tou i permet incidir sense dificultat. Eines metàl·liques quan ha perdut humitat per definir els contorns. Buidadors per unificar gruixos. Paper de vidre per acabar de donar una bona resolució als volums.
 • Addicionar, tècnica del sobre relleu o sostraure, tècnica del baix relleu per modelar les formes. Tan una com l’altra són complementàries i es poden aplicar conjuntament per modelar el dibuix.
 • Crear plans de profunditat per anar construint la tridimensió.i donar veracitat a la idea proposada.
 • Polir amb esponja humitejada amb aigua, seguir el procés d’assecatge per assegurar que no es formin esquerdes ni que la planxa es corbi. assecar i coure.
 • Informació i explicació de les cuites de cocció i quina és la més adequada per tenir un bon resultat.


-SEGON TRIMESTRE:ENUNCIAT
Immersió en la tridimensió.

CONTINGUT
Construcció de volums a partir de figures geomètriques simples: cubs, esferes, cilindres, paral·lelepípedes.

OBJECTIU
Treballar arestes i angles.

METODOLOGIA
 • Escollir una figura geomètrica. Definir les mesures.
 • Construir el volum escollit a partir d’una massa de fang.
 • Anar modelant els contorns i els plans segons la figura.
 • Utilitzar plantilles de material resistent per definir arestes.
 • Explicació per part del docent de les propietats del material i com afecten en l’assecatge i deformació en plans geomètrics.
 • Una vegada construït el volum i en el grau òptim d’humitat anar buidant, establint un diàleg entre el ple i i el buit. Conceptes molt importants en l’ escultura Entendre a partir de la pràctica, la tridimensió de la forma.
 • A partir de l’atzar d’anar buidant aconseguir un volum de gruixos uniformes per poder fer una cocció amb èxit.


-TERCER TRIMESTRE:ENUNCIAT
Apropament a la figura humana

CONTINGUT
Modelar un tors posant atenció en l’anatomia i en les proporcions entre les parts.

OBJECTIU
Adquirir destresa en el modelatge de les formes i treballar l’observació.

METODOLOGIA
 • Informació anatòmica del cos humà.
 • Estudi de les proporcions. En les parts i en el tot.
 • Histografia de com han evolucionant els canons de bellesa al llarg de la història.
 • Copiar un tors de guix.
 • Observar les línies principals on s’estructura el volum.
 • Buscar l’escala  entre el model i el fang que farem l’exercici. Marcar les direccions i modelar ambles mans els volums principals amb  l’addicció i subtracció.
 • Treballar sempre sobre una torneta que ens permeti construir la forma des de tots els punts de vista de manera simultània.
 • A través del tacte comprovar si el treball s’ajusta al model. Tancant els ulls les nostres mans ens donaran una informació molt valuosa.
 • Ajudar-se amb eines de modelatge per definir contorns.
 • Polir amb esponja humitejada amb aigua.
 • Tallar la figura per la mitat amb la finalitat de buidar el seu interior perquè les parets no siguin gruixudes per poder coure la peça.
 • Passar el paper de vidre una vegada la peça està seca.
 


PERFECCIONAMENT


Programació per a perfeccionament

OBJECTIUS:

 • Avançar en l’aprenentatge i domini de les tècniques de construcció volumètriques.
 • Adquirir criteris de lectura visual i plàstica.
 • Potenciar el llenguatge propi.
 • Descobrir noves possibilitats expressives que ens ofereix el material.
 • Gestionar les dificultats processuals intrínseques en qualsevol procés creatiu.

METODOLOGIA:

 • Exploració informativa del tema.
 • Reflexió i formulació d’hipòtesi.
 • Elecció.
 • Experimentació projectual.
 • Resolució.


-PRIMER TRIMESTRE:ENUNCIAT
Els cossos geomètrics: Una via a explorar.

CONTINGUT

Proposar un volum compost per dues figures geomètriques que sintetitzi el referent escultòric escollit.

OBJECTIU
Potenciar la capacitat analítica de la lectura de les formes.

METODOLOGIA
 • Contestar a la pregunta: Quina és l’escultura que t’ha emocionat més.
 • Analitzar les seves línies compositives i buscar la síntesis.
 • Escollir dues figures geomètriques que la representin.
 • Buscar les proporcions i l’escala.
 • Construir els volums amb la tècnica de plaques.
 • Per els encaixos necessaris buscant la tridimenció de la peça.
 • Modelar les arestes amb regles i esquadres.
 • Polir la peça seca amb paper de vidre.
 • Coure a 1050º
 • Acabar-la amb una pàtina de bronze.
 • Posar en comú els resultats.


-SEGON TRIMESTRE:ENUNCIAT
La sensualitat dels cossos.

CONTINGUT
Modelar un volum que transmeti sensualitat tan en les formes com en l’acabat.

OBJECTIU
Dins de l’enunciat del treball, buscar una proposta que s’identifiqui amb un llenguatge plàstic personal.

METODOLOGIA
 • Cada alumne tindrà la llibertat de triar quina part del cos vol modelar. Entenen que és parla amb plural i que en la proposta hi ha d’haver una representació de com a mínim dos cossos o parts d’ells.
 • Buscar referents d’escultors que hagin tractat aquest tema i estudiar com l’han representat.
 • Investigar quina és la manera més personal d’expressar la sensualitat.
 • Buscar estratègies de modelatge per obtenir una bona resolució.
 • Posar en comú les propostes i crear debat en com es desenvolupa el procés creatiu.


-TERCER TRIMESTRE:ENUNCIAT
Construir volum a partir d’estímuls que desperten els sentits.

CONTINGUT
Procés de creació on es parteix de quelcom abstracte, que s’identifica, es conceptualitza i finalment i es converteix en forma.

OBJECTIU
Treballar l’abstracció a partir dels sentits .

METODOLOGIA
 • Buscar un element que desperti els sentits de la oïda; una música, del tacte; un objecte matèric, de l’olfacte; una olor o  de la vista; l’observació.
 • Traslladar l’impuls sensorial de manera simultània en un volum.
 • Concretar la forma sent conscient de l’estímul primari que l’ha generat.
 • Polir el volum.
 • Coure a 1010º
 • Associar un color a l’estímul inicial.
 • Esmaltar.
 • Coure a 1050º
 • Fer una valoració  per veure si el resultat evoca el que l ‘ha motivat.
SORTIDES I ACTIVITATS


 • Visita al taller d’escultura BDN a Badalona conjuntament amb l’alumnat d’alabastre.

 • Convidar a un escultor que hagi treballat la figura humana.  


HORARIS


El curs es desenvoluparà en sessions de 2 hores.
Dimecres de 10h a 12h i de 18h a 20h
Informació sobre la inscripció:

Per a poder inscriure-us a qualsevol dels cursos heu de venir presencialment a Can Ginestar. Un cop iniciat el curs o el trimestre, només podrà fer-se la inscripció si hi hagués vacants. Hi ha un import de matricula de 6,83€ per disciplina. Els preus són trimestrals i en cap cas podran ser fraccionats. Els alumnes que no puguin assistir un dia de classe no la podran recuperar.