AQUAREL·LA

Professor: Nil Nebot                                                
Preu per trimestre: 78,66€OBJECTIU


Aprendre l'ús de la tècnica des d'una perspectiva més acadèmica en la qual els alumnes podran obtenir eines per representar de forma figurativa motius clàssics de la pintura com són el bodegó, la figura o el paisatge. Insistirem en un ús directe i fresc de la tècnica posant valor al domini de l'aigua i la pinzellada.  A més a més, introduirem aspectes de la pintura contemporània educant l'alumnat en formes d'expressió més actuals. Explorarem les possibilitats de la tècnica en el camp de l'abstracció, i les diverses tècniques que poden ser complementàries a l'aquarel·la.

Finalment, es procurarà l'evolució i desenvolupament de narratives i imaginaris propis en cada alumne.


CONTINGUT

 
 • Explorar els registres gràfics bàsics que ens permeten entendre la tècnica (aiguada, sobreposicions, humitejats, pinzellada, gradacions...).

 • Adquirir coneixements de la teoria cromàtica necessària per a la representació (cercle cromàtic, neutralitzacions i gammes cromàtiques).

 • Treballar el clarobscur a través de contrastos lumínics i cromàtics per entendre la projecció de la llum sobre els volums.

 • Paisatge a través d'humitejats i assecatges (crear la il·lusió òptica de profunditat mitjançant la superposició de plans, i la regulació del contrast i la nitidesa).

 • Representació de la figura humana i retrat (estudi de proporcions, carnacions i moviment).

 • Estructuració de la figura humana dins la composició pictòrica (pla general, pla mig, primer pla i pla detall)

 • Revisió del tractament de la figura humana des de la perspectiva de l'art contemporani (partint de referències com Jenny Saville, Marlenne Dumas, Francis Bacon, Georgia o'Kieffe,etc.).

 • Recerca d'una figuració des d'un estil propi (incitant a la recerca pictòrica).

 • Ús de registres de l'aquarel·la més complet (reserves líquides i cintes, floculacions, rentats, trames).

 • Ús de tècniques complementàries a la aquarel·la (tintes ferroginoses, tinta chinesa, anilines, guash, etc).

 • Treball d'abstracció partint de la figura humana.METODOLOGIA


La metodologia de treball es basa en l'oferta dels màxims coneixements i possibilitats per tal d'afavorir que l'alumnat assoleixi nivell i oferir l'oportunitat de desenvolupar maneres de pintar pròpies i personals. Sovint, les temàtiques que treballem són abordades, en primer lloc, des d'un coneixement teòric (sigui tècnic, narratiu o de referències) i després una posada en pràctica amb obertura cap als diversos resultats de cada alumne.

Un
tret distintiu de la metodologia utilitzada , és la no-intervenció directa del professor al treball dels aprenents, ja que és necessari poder cometre errors per afavorir l'aprenentatge. A més a més, s'implementa un treball fluid i directe mitjançant la creació de diverses pintures durant la classe per tal d'assegurar resultats frescos i no retocats (trets essencials de l'aquarel·la).
SORTIDES I ACTIVITATS


Es realitzaran una o dues sortides en funció de les possibilitats:

 • Espai Tutuguri de Sant Just. Sortida per pintar figura humana durant les classes de ioga/ dansa.

 • Poni Club Catalunya. Visita per realitzar diverses pintures de figura animal.

 • Visita d'alguna exposició de pintura programada durant el curs 2022/2023.


HORARIS


El curs es desenvoluparà en sessions setmanals de 2 hores.
Dimecres d’11 a 13h i dimecres de 19 a 21h
Informació sobre la inscripció:

Per a poder inscriure-us a qualsevol dels cursos heu de venir presencialment a Can Ginestar. Un cop iniciat el curs o el trimestre, només podrà fer-se la inscripció si hi hagués vacants. Hi ha un import de matricula de 6,83€ per disciplina. Els preus són trimestrals i en cap cas podran ser fraccionats. Els alumnes que no puguin assistir un dia de classe no la podran recuperar.