ALABASTRE

Professora: Txell Mateu i Mateu                                                
Preu per trimestre: 78,66€OBJECTIU


L'objectiu del curs d'alabastre és la iniciació i aprofundiment de l'alumne en el procediment i les tècniques pròpies de la talla directa en alabastre o en altres pedres toves. Ens proposem que l'alumne adquireixi la solvència i autonomia necessàries per a la realització d'una escultura en pedra, fent especial èmfasi en l'aplicació tècnica dels procediments de sostracció i acabat que requereixi el material i consolidant-se amb la informació teòrica adequada (eines, materials, ergonomia, higiene de la zona de treball, i seguretat en el procés, etc.).

També ens proposem introduir l'alumne en la lectura general de l'escultura perquè tan important és "escriure-la" com saber-ne fer una lectura (emocional).


CONTINGUT

 
  • Valoració d’esbossos previs i realització i anàlisi de maquetes en fang, escaiola, sabó, pórex... és a dir introducció de l’alumne a la “projecció prèvia”, per  mitjà de la realització d’esbossos i maquetes que l’ajudin a entendre la forma que tindrà entre mans durant el procés de la talla.

  • Realització d’un pla en el bloc de pedra: la base de l’escultura.

  • Plantejament de sostracció de la matèria: Com abordem la pedra, encaixar i escalar les maquetes dins la pedra real.

  • Desbast: La sostracció gran, aproximar la pedra a la forma prèviament projectada.

  • Acabat: La sostracció fina. Definir i estirar plans.

  • Polits i textures: Acabats finals.

  • Lectures conjuntes dels resultats: Debat amb el grup classe, anàlisi dels resultats de cada alumne de manera conjunta amb el grup.


METODOLOGIA


Entenent que és un taller eminentment pràctic però que malgrat això no està exempt de part teòrica, s’abordarà aquesta de manera col·lectiva per mitjà d’explicacions que poden anar recolzades amb altres recursos. Aquestes explicacions tindran relació amb els referents i la inspiració, les eines, l’ergonomia, la higiene de la zona de treball, i la seguretat en el procés.

Amb la part pràctica s’utilitzarà la pedagogia personalitzada, compartint sempre que sigui possible les dificultats amb la resta, promovent l’enriquiment de tot el grup.

L’objectiu és que l’alumne realitzi al llarg del curs una escultura en pedra, guanyi confiança en el procés sostractiu i aprengui les possibilitats que ofereixin els materials. La pedagogia personalitzada fa que l’alumne a més d’adquirir coneixements tècnics pugui aprofundir en la pràctica de la seva creació personal.

Al finalitzar l’exercici es farà una lectura conjunta i compartida del mateix en el que participaran tots els alumnes promovent la capacitat per entendre l’obra pròpia i la dels companys.
SORTIDES I ACTIVITATS


Es realitzaran una o dues sortides en funció de les possibilitats:

  • Museu etnològic i de les cultures del món. Per la vinculació amb el tema. Visita per realitzar a l'inici per observar diferents enfocaments sobre el tema del cos. Vinculada al tema dels referents i com a inspiració.

  • Taller d'escultura: Taller BDN. Visita per realitzar a mig curs o al final. Un espai d'escultura on podrem conèixer les eines, sistemes i maquinària de diferents escultors que treballen la fusta i la pedra per mitjà de la talla.


HORARIS


El curs es desenvoluparà en sessions setmanals de 2 hores.
Dilluns de 18 a 20h
Informació sobre la inscripció:

Per a poder inscriure-us a qualsevol dels cursos heu de venir presencialment a Can Ginestar. Un cop iniciat el curs o el trimestre, només podrà fer-se la inscripció si hi hagués vacants. Hi ha un import de matricula de 6,83€ per disciplina. Els preus són trimestrals i en cap cas podran ser fraccionats. Els alumnes que no puguin assistir un dia de classe no la podran recuperar.