El dia 20 de juny

Després de dos trimestres treballant moltíssim, les alumnes de torn de la professora Iona Palau, van aprofitar el dia del sopar de fi de curs de les Arts Plàstiques Creantart,  per fer l’entrega dels que seran els nous bols per servir les patates braves del bar Nou Ginestar.

La idea neix per crear vincles entre els cursos de les Arts Plàstiques Creantart i el bar Nou Ginestar, perquè tot i compartir espai, no hi ha interacció entre ells.Els esmalts que han utilitzat per pintar-los estan inspirats en les rajoles de l’aula on es fa torn, i la forma és una rèplica dels bols que ja tenien abans al bar.

Agraïm l’esforç que això ha implicat a la nostra companya Iona Palau i a totes les alumnes implicades en aquest projecte que ha tingut un èxit espectacular.Tothom a menjar braves a Cangi!El dilluns 17 de juny l'alumnat de ceràmica va gaudir en el seu últim dia de classe, d'una cuita molt especial. La Carme Sanromà va ser la persona que ens va acompanyar en aquesta tècnica ancestral japonesa, el RAKÚ.
Unes setmanes abans vam fer uns bols amb la tècnica Chawan que consisteix a modelar uns atuells partint d'un quilo de fang fins als 350 g. És una tècnica que forma part del ritual de la cerimònia del te de la cultura japonesa.
La cuita s'ha de fer a l'exterior, ja que per aconseguir les textures irisades i vermelloses és necessari posar les obres en un cubell i cobrir-les de serradures, cosa que provoca molt de fum.
Tota una jornada pendent dels resultats que van ser molt enriquidors i satisfactoris. L'alumnat va acabar el dia emportant-se una peça que contenia tot el seu treball i esforç.El dissabte 8 de juny va sortir del Parador, Sant Just Desvern, un grup de persones per veure l’exposició “Obro la finestra” de la nostra companya Carme Malaret a la Fundació Lo Pardal Guillem Viladot.

Un diàleg entre la Carme Malaret i Abdó Martí ens va convidar a transitar entre la fragilitat dels marges dels espais liminars que s’expandeixen entre les diferents realitats que configuren el nostre present.
Tothom que va ser-hi va passar un dia fantàstic a Agramunt.El diumenge 21 amb motiu de la Diada, farem una classe oberta d'apunts de model masculí als jardins de Can Ginestar , Sant Just Desvern de 11.30 a 13h.
Podeu venir a dibuixar amb un bloc, llapis, retoladors, etc.
Us hi esperem!
RESOLUSIÓ DEL CONCURS DE DECORACIÓ DE LA BALCONADA 2024L'artista i il·lustradora Alba Pedrerol és la guanyadora del Concurs de Decorar la Balconada de CanGinestar per SantJordi.


TALLER DE SERIGRAFIA CERÀMICA PER A TOT L’ALUMNAT DE CERÀMICA DE LES ARTS PLÀSTIQUES CREANTART.
Ressenya del mes de febrer 2024

El dilluns 18 de març vam tenir la sort de comptar amb Cristina Márquez que va dirigir un taller de serigrafia ceràmica per a tot l'alumnat de ceràmica de les Arts Plàstiques.
Cristina Márquez és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, en l'especialitat de gravat. Departament del qual va obtenir una beca de col·laboració, que li va permetre aprofundir en els coneixements de tècniques com la serigrafia i la impressió òfset. Més endavant, després de finalitzar els estudis de Ceràmica Artística a l'Escola Superior de Disseny i Art "Llotja" de la mateixa ciutat, ha centrat el seu treball en la investigació entorn diferents sistemes de reproducció de la imatge sobre superfícies ceràmiques i en els mateixos processos ceràmics, dedicant-se a la creació artística i la docència com a especialista en aquestes tècniques.

Anteriorment, el dilluns 19 de febrer a les aules dels cursos vam poder gaudir d'una xerrada sobre el seu treball artístic. La seva obra és fruit de la combinació de la seva experiència en el camp de la ceràmica i el de la impressió gràfica. Els seus temes recurrents són la natura i l'intangible.

En el taller es va assolir un grau de treball molt intens. Les planxes de fang refractari, els dissenys dels motius que es volien estampar, les plantilles i els engalbes acolorits que actuarien de tintes per imprimir van ser preparats abans per tenir-ho tot a punt!!
Tot un descobriment d'una tècnica que no havíem treballat mai en els cursos de ceràmica. Sumar experiències i coneixement són valors que  enriqueixen l'aprenentatge.
Bases i convocatòria pel primer concurs de guarniment de les balconades de la façana de la Casa de Cultura Can Ginestar en motiu de la diada de Sant Jordi promogut per Gaudim Creanart. 


GUARNIMENT DE LES BALCONADES DE LA FAÇANA DE CAN GINESTAR EN MOTIU DE LA DIADA DE SANT JORDI

Aquest concurs consisteix en decorar les balconades de la Masia de Can Ginestar en motiu de la Diada de Sant Jordi. El concurs està promogut per Gaudim Creanart amb el suport de l’Ajuntament de Sant Just Desvern i té una dotació econòmica de 400€.

1.     El concurs s’entén a tots els balcons situats a la zona de la façana principal (4 balcons en total) per exhibició exterior i/o lluïment
2.     El motiu de decoració serà de temàtica lliure.
3.     L’ornamentació i muntatges s’hauran de realitzar entre el dia 15 d’abril i el 20 d’abril i s’haurà de mantenir en perfecte estat fins el desmuntatge que es farà el dia 29 d’abril del 2024. Els muntatges i desmuntatges es faran sempre dins de l’horari d’obertura de l’equipament.
4.     La decoració ha d’estar subjecte de tal manera que no pugui causar cap tipus de perill ni risc per la integritat de les persones vianants de l’espai via públic, ni de les persones usuàries de Can Ginestar. S’ha d

e permetre l’ús del balcó (obertura i tancament dels porticons).
5.     La persona muntadora ha de ser autosuficient a l’hora de muntar i desmuntar la decoració, i ha d’estar pensada perquè no malmeti la façana ni cap element dels balcons (barana, porticons, etc) .
6.    El concurs està obert a totes les persones: particulars, entitats, col·lectius, etc.

Procediment per a concursar.
Les persones que desitgin concursar han de complir els següents requisits:
-       Ser major de d’edat. En el cas que la proposta la presenti un grup de persones, com a mínim una d’elles ha de ser major d’edat.
-       S’haurà de presentar la proposta a Gaudim Creanart abans del 23 de març, data límit de presentació de propostes, marcada a les bases mitjançant el correu electrònic gaudimcreanart@gmail.com.
-       La proposta tindrà una extensió màxima de dues pàgines i ha de contenir les següents informacions obligatòries:
-       Nom i cognoms de la persona concursant o de la persona representant del grup o col·lectiu
-       Adreça postal
-       Contacte: telèfon i correu electrònic
-       Desenvolupament de la proposta i presentació de l’esbós. Ha d’incorporar el concepte, la metodologia emprada i els materials requerits per elaborar la proposta i els que es faran servir per a la subjecció.
-       Temps estimat de producció i muntatge i desmuntatge.

No s’admeten treballs que tinguin continguts polítics partidista , xenòfobs, Lgtbfòbics o qualsevol altre aspecte que atempti contra la dignitat de les persones. En tot cas, aquests aspectes es valoraran pel Jurat.

Pel fet de presentar la sol·licitud de participació, les persones o grups concursants accepten les presents bases.

Composició i deliberació del jurat.

El jurat es composarà per un total de tres membres: Carme Malaret i Julià, i Puri Martín Rivera, codirectores de Gaudim Creanart, i un tercer/a persona externa a les Arts Plàstiques.

El jurat valorarà totes les propostes rebudes i el veredicte es motivarà i comunicarà el dia 3 d’abril  a través de correu electrònic i es farà difusió mitjançant xarxes socials així com tots els resultats. Hi haurà un únic premi dotat de 400€.

Es podran desqualificar aquelles propostes que no contemplin el guarniment dels 4 balcons o que no compleixin els criteris establerts en aquestes bases i convocatòria.

El jurat també pot declarar desert el premi si considera que no hi ha cap projecte amb prou qualitat artística.

El pagament del premi es realitzarà el mateix dia que es fa el comunicat del projecte guanyador mitjançant transferència bancària o efectiu en cas de no tenir número de conte).

Els criteris de valoració són:
El jurat valorarà amb la puntuació d’1 a 10 cada item amb un total de 30 punts els següents criteris de cada proposta.
1.     Originalitat del tractament la temàtica proposada.
2.     Creativitat i solucions artístiques aplicades.
3.     Perdurabilitat i resistència dels materials emprats.

La persona o grup guanyadora/r serà qui hagi presentat la proposta que obtingui una puntuació més alta.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document requerit suposarà l’exclusió de la proposta del concurs.

L’adjudicat ha de signar un document de compromís d’execució dintre del període establert. En cas de no desenvolupar la proposta un cop cobrat el premi, hi ha un compromís de retornar els diners.

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 04.05.2016), es posa de manifest que la informació facilitada per les persones concursants serà tractada de conformitat amb la informació continguda en el registre d’activitats de tractament. Aquestes dades seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix. Les persones concursants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les dades del fitxer mitjançant escrit a Gaudim CreanArt un cop hagi finalitzat la tramitació completa del concurs.

Les persones que desitgin concursar hauran de presentar la seva proposta a Gaudim Creanart abans de la data límit marcada a les bases mitjançant el correu electrònic gaudimcreeanart@gmail.comLES ARTS PLÀSTIQUES PARTICIPEM A L’EXPOSICIÓ ART AL CARRER.
Mostra artística de Sant Just Desvern.
Del 31 de gener al 28 de febrer 2024 

Inauguració dimecres 31 de gener a les 20h al Centre Cívic Soledat Sans Serafini.
Carrer de Maria Montessori, 208960 Sant Just Desvern.
Les obres estaran a la venda i el total de la recaptació obtinguda per la venda serà destinada a l’entitat Sant Just Solidari.

CCs


 
EL DIJOUS 21 DE DESEMBRE LES ARTS PLÀSTIQUES VÀREM FER EL  TRADICIONAL DINAR DE NADAL A LES AULES DE CAN GINESTAR.
Ressenya del mes de gener 2023 

En aquest tradicional dinar a les aules només vàrem poder participar una trentena de persones degut a la causa de grip, la covid, o la feina, però els que hi vàrem ser, com sempre vàrem gaudir dels menjars que amb tanta cura s’elaboren per l’ocasió.
Postres, torrons, neules... tot acompanyat d’uns bons vins i cava.
Tot aquest ambient que envolta el dinar de nadal crea festa i es fan essencials per compartir experiències amb els companys de diferents disciplines, el fet de trobar-se al voltant d’una taula és un acte de relació i d’amistat.

EL DILLUNS 11 DE DESEMBRE LES ARTS PLÀSTIQUES HEM VISITAT MONS.
Dilluns 11 de desembre 2023


Ubicada a la primera planta del Mercat Municipal de Sant Just Desvern.
En Quim Déu ens ha fet una visita guiada sobre l’exposició El món RESET! objectes, art i disseny.
Un plafó d’aglomerà dialoga amb la resta d’objectes de persones d’arreu vinculades a l’art, la cultura i el territori.


LES ARTS PLÀSTIQUES VÀREM VISITAR EL MUSEU DEL DISSENY HUB BARCELONA.
Ressenya mes de desembre 2023

 


El dissabte 25 de novembre, vàrem fer una visita al Museu del disseny Hub de Barcelona, ens van fer una visita guiada de l’exposició “OBJECTES COMUNS”.
Aquest curs 2023-2024 treballem “l’objecte”  com a temàtica fil conductor en totes les disciplines de les Arts Plàstiques Creantart.
Hem vist uns objectes comuns que són presents en el nostre dia a dia i que formen part de la nostra cultura popular, representen a la societat i esdevenen fragments de la memòria col·lectiva.L’ ALUMNAT DE LES ARTS PLÀSTIQUES VAN PARTICIPAR FENT UNA INSTAL·LACIÓ DE SABATES VERMELLES EN RECORD A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.    
Dijous 23 de novembre 2023          


                                                                                                                                                                               


L’alumnat de pintura ha trreballat 76 quadres de sabates vermelles pintats amb la tècnica de l’oli per aquesta instal·lació que s’ha exposat a la plaça de l’jauntament de Sant Just Desvern junt amb 53 parells de sabates dins de la plaça en representació de les dones assassinades en aquest any.
 Després en represeentació de les dones que s’han pogut lliurar, una filera de sabates camina fins les escales a on s’ha llegit el manifest en el seu record.   
            DIUMENGE 22 D’OCTUBRE PORTES OBERTES DE CAN GINESTAR.
L’ ALUMNAT DE LES ARTS PLÀSTIQUES PINTEN SABATES VERMELLES
Ressenya del mes de novembre 2023

El passat 22 d’octubre es va celebrar les portes obertes de Can Ginestar amb motiu de les festes de tardor. Des de les 11h i fins les 13.30h les aules de les Arts Plàstiques van estar obertes perquè tothom que volgués pugés a les aules per pintar de vermell les sabates recollides per a la instal·lació “sabates vermelles” contra la violència de gènere del dia 23 de novembre a la plaça de l’ajuntament.
“Sabates vermelles” és una escenificació del dol col·lectiu representat amb sabates vermelles que representen el color de la sang i el dolor per la violència masclista i la mort de milers de dones al món.
Per aquest motiu les Arts Plàstiques hem fet una crida a participar en aquesta escenificació amb l’aportació de sabates en desús.

Ha estat tot un èxit la participació de les persones que van pujar a les aules per donar un cop de mà,  aconseguint tenir 73 parells de sabates vermelles. 
volem agrair i donar les gràcies  per la vostra col·laboració. La vostra participació és fonamental i molt apreciada.També agraïr a tothom que es va apropar i que va dibuixar de 11.30 a 13h al taller de dibuix de model femení obert a tothom als jardins de Can Ginestar.


L’ALUMNAT DE CERÀMICA I ESCULTURA VISITA  LA BIENNAL DE CERÀMICA D’ESPLUGUES.
Divendres 6 d’octubre del 2023

L’alumnat de ceràmica i escultura dels cursos d'arts plàstiques de Can Ginestar vam visitar la Biennal de ceràmica d'Esplugues. Una selecció de 36 artistes de més de 120 persones que s'havien presentat van ser els afortunats.
Una Biennal internacional on vam poder copsar el més nou en les tècniques ceràmiques que s'estan fent actualment.
En la imatge podem veure una peça de la Montse LLanas que el curs anterior va ser invitada a donar una xerrada de les seves investigacions i a la paret una instal·lació de la Cristina Márquez que enguany ens explicarà tècniques d'impressió ceràmica als Cursos.

INAUGURACIÓ DE LA MOSTRA DE TREBALLS DE L’ALUMNAT DELS CURSOS MUNICIPALS D’ARTS PLÀSTIQUES CREANTART
Ressenya del mes d’octubre 2023

El passat 7 de setembre es va inaugurar al Celler de Can Ginestar la Mostra dels treballs dels cursos municipals d'arts plàstiques CREANTART.
Amb aquesta exposició es culmina la feina feta durant el curs 22-23. L'exhibició de més de 300 peces són la millor carta de presentació del treball rigorós que s'ha fet en totes les disciplines. Un professorat entregat i un alumnat amb ganes d'aprendre ha estat la fórmula per aconseguir l'èxit.
Cossos ha estat la temàtica proposada per aquest curs. Tot un repte que any rere any assolim amb escreix.
Cossos amb tot el seu potencial expressiu. S'ha explorat les formes sinuoses del cos i els seus contorns definits. Destacant la figura del fons i l'entorn que l'envolta.
S'ha buscat les relacions que s'estableixen entre les concavitats i convexitats dels volums .
S'ha indagat els seus interiors per copsar els buits i els plens i descobrir la sensualitat del tot i de les seves parts.
Com amb l'estudi analític i perceptiu a través dels sentits s'ha pogut arribar a l'essència de la forma.
El cromatisme de la pell i l'explosió de textures i matisos ha estat també un dels eixos investigats. Tots aquests conceptes es troben a l'exposició. En cada peça s'hi pot reconèixer algun dels trets esmentats.

També s'ha de destacar el muntatge. Encara que hi hagi un tema que unifiqui, la gran diversitat de propostes podria haver estat un maldecap a l'hora d'exposar-les, en canvi, la col·locació de cada peça ha estat pensada en el més absolut respecte, cosa que ha permès poder presentar una Mostra exquisida.
Fins al 13 d'octubre es podrà visitar en horaris d'obertura de Can Ginestar
Us animen que feu una passejada per les sales i us deixeu emportar per l'emoció de la descoberta en el gaudi de cada una de les obres.
L'exhibició de més de 300 peces són la millor carta de presentació del treball rigorós que s'ha fet en totes les discipline
Cossos ha estat la temàtica proposada per aquest curs. Tot un repte que any rere any assolim amb escreix.
Cossos amb tot el seu potencial expressiu.


S'ha explorat les formes sinuoses del cos i els seus contorns definits. Destacant la figura del fons i l'entorn que l'envolta.
S'ha buscat les relacions que s'estableixen entre les concavitats i convexitats dels volums.
S'ha indagat els seus interiors per copsar els buits i els plens i descobrir la sensualitat del tot i de les seves parts.
Com amb l'estudi analític i perceptiu a través dels sentits s'ha pogut arribar a l'essència de la forma.
El cromatisme de la pell i l'explosió de textures i matisos ha estat també un dels eixos investigats. Tots aquests conceptes es troben a l'exposició. En cada peça s'hi pot reconèixer algun dels trets esmentats.També s'ha de destacar el muntatge. Encara que hi hagi un tema que unifiqui, la gran diversitat de propostes podria haver estat un maldecap a l'hora d'exposar-les, en canvi, la col·locació de cada peça ha estat pensada en el més absolut respecte, cosa que ha permès poder presentar una Mostra exquisida.
Fins al 13 d'octubre es podrà visitar en horaris d'obertura de Can Ginestar
Us animen que feu una passejada per les sales i us deixeu emportar per l'emoció de la descoberta en el gaudi de cada una de les obres.
MOSTRA DE TREBALLS DE L’ALUMNAT DELS CURSOS MUNICIPALS D’ARTS PLÀSTIQUES CREANTART
Del 7 de setembre al 13 d’octubre del 2023

Cossos és l’eix vertebrador d’aquesta exposició i que l’alumnat ha treballat al llarg del curs. Mirades plurals de les persones que participen i que mostren amb diversitat de tècniques plàstiques les seves creacions.

Hem explorat les formes, els contorns, les concavitats i convexitats dels volumns, els buits, els interiors, la sensualitat, el cromatisme de la pell, l’entorn que l’envolta...

Amb aquesta exposició us proposem que us deixeu portar pels sentits i que gaudiu de les més de 300 propostes que l’alumnat dels Cursos Municipals d’Arts Plàstiques Creantart han realitzat, acompanyats en el seu camí d’aprenentatge per un professorat entregat:
Iona Palau, torn
Nil Nebot, aquarel·la
Txell Mateu, alabastre
Jordi Fandos, dibuix, experiència: forma i color 
Xesco Ramos, història de l’art, art i cinema
Carme Malaret, ceràmica, escultura, torn
Puri Martín, pintura, gravat, retaule

PCC

Per a poder inscriure-us a qualsevol dels cursos heu de venir presencialment a Can Ginestar, C/Carles Mercader, 17 Tel. 93 480 95 64 / 673 692 755
De dilluns a diumenge de 9 a 14.30h
De dilluns a divendres de 15.30 a 22h

Un cop iniciat el curs o el trimestre, només podrà fer-se la inscripció si hi ha vacants. Hi ha un import de matricula de 12€ per disciplina.
Els preus són trimestrals i en cap cas podran ser fraccionats. L'alumnat que no pugui assistir un dia a classe no podrà recuperar-se. Els pagaments s'han d'efectuar el primer dia del curs.

LLISTAT DE CURSOS
Alabastre
Dilluns de 18 a 20h
Aquarel·la
Dimecres d'11 a 13h o de 19 a 21h
Ceràmica
Dilluns de 10 a 12h o de 16 a 18h o de 18 a 20h
Cinema i Art
Dimecres de 17.30 a 19h
Dibuix  
Dijous de 18.15 a 20.15h
Escultura
Dimecres de 10 a 12h o de 18 a 20h
Experiència, forma i color
Dimarts de 18.30 a 20.30h
Gravat
Dilluns de 18 a 20h
Història de l'art
Dilluns de 17 a 18.30h de 18.30 a 20h
Investigació d'esmalts aplicats al torn
Dimarts de 19.30 a 21.30h
L'art del retaule
Dimecres de 11 a 13h o de 16 a 18h o de 18 a 20h
Pintura
Dimarts d'11 a 13h o de 16 a 18h o de 18 a 20h
Dijous d'11 a 13h o de 16 a 18h o de 18 a 20h
Pràctiques de torn
Dimecres de 10 a 12h o de 18.15 a 20.15h
Torn
Dimarts de 10 a 11.30h o de 18 a 19.30h
Dijous de 17.30 a 19h o de 19 a 20.30h
Taller obert de pràctiques de ceràmica i escultura
Dimarts de 10 a 12h o 18 a 20h
Monogràfic de cultura d' audiovisual
Dimecres 18, 25 octubre i 8, 15 de novembre de 18 a 20h

Sopar de fi de curs de les Arts Plàstiques Creantart als jardins de Can Ginestar

Ressenya del mes de juliol 2023

El sopar de fi de curs de les Arts Plàstiques és una data que l'alumnat espera, ja que tanca un curs i els/les alumnes juntament  amb el professorat tenen ganes de celebrar-ho.
A Can Ginestar tenim un gran espai exterior molt privilegiat on poder sopar a la fresca: uns jardins i terrasses amb unes vistes magnífiques que nosaltres aprofitem gaudint de les seves postes de sol en companyia d'un bon àpat, una copa i bons amics.


Un sopar amb tot l'alumnat és la millor manera de crear  pertinença a un col·lectiu, de conèixer persones de les altres disciplines i d'altres torns de matins i tardes.
Compartim bons moments! El plat a taula i un bon vi disparen el bon humor i l'empatia,  i les ganes de gaudir de la vesprada.


Compartir sempre és millor! Al sopar d'estiu a la fresca hi ha plats cuinats que cada alumne ha preparat amb molta estima i, com cada any, estaven deliciosos i feien  goig de veure.
La nit ens va acompanyar amb una bona temperatura i amb el desig de tornar-nos a retrobar al setembre amb la Mostra dels treballs del curs 2022-23 de les Arts Plàstiques.

Art al carrer pels cursos de pintura

Ressenya del mes de juny 2023

En Lluis Tarrés, des de l’Ajuntament, es va posar  en  contacte amb la Puri Martín proposant pintar unes lones publicitàries reaprofitades de gran format. Un projecte anomenat Art al carrer per donar visibilitat als i les artistes vinculats a Sant Just i d’aquesta manera difondre la seva obra.

Des de les Arts Plàstiques ens va semblar un projecte participatiu i de proximitat molt enriquidor i engrescador i es va plantejar com un exercici grupal als sis grups de pintura. Una lona amb un disseny per a cada classe que els mateixos alumnes treballarien en grup.Des del meu punt de vista com a professora de pintura, aquesta proposta que comporta treballar un disseny comú com a exercici, va tenir molts beneficis durant tot el procés : aprendre a pintar de forma grupal, socialitzar, comentar, riure, motivar-se a acabar un projecte grupal i apreciar el treball en conjunt. Un cop finalitzat, i com a responsable, sento satisfacció de com l’alumnat s’ha implicat en el projecte.

L’Art ens ajuda a comunicar-nos d’una manera diferent, i amb tot això segur que tothom ha  après  alguna cosa nova.

L’èxit d’aquest projecte ha estat la satisfacció de veure durant mesos les obres exposades als carrers de Sant Just, on l’alumnat ensenya, comenta i explica als seus amics i familiars les seves obres.

La poesia del silenci

Ressenya del mes de maig 2023

Una exposició que surt de la sala d’exposicions i ens convida a realitzar una visita als espais modernistes de la Pedrera com les golfes, patis i terrat on vàrem veure escultures de grans dimensions.


Just davant de la façana de la Pedrera, a Passeig Gràcia, ens va rebre una espectacular escultura de gran format al costat de la qual  no vàrem evitar de retratar-nos i, un cop a dins, al pati de l’entrada principal, una mà de lletres de grans dimensions suspesa en l’aire ens va donar la benvinguda.

A dins de les sales ens trobem com a fil conductor de la mostra de Jaume Plensa la relació que ell  té amb la literatura, i, especialment amb la poesia, en la qual també són presents altres temàtiques recurrents en la seva trajectòria com el llenguatge, el silenci, el somni, la música i la família.

L’alumnat ha gaudit durant tot el matí d’una gran exposició, el pis Museu i el conjunt arquitectònic d’Antoni Gaudí, una combinació espectacular que ens va fascinar.
Les Arts Plàstiques Creanart van portar un trosset de la Vall de Sant Just a Can Negre de Sant Joan Despí.

Ressenya del mes d’abril 2023


El dijous 29 de març, les Arts Plàstiques Creantart de Can Ginestar van portar un trosset de la Vall de Sant Just a Can Negre de Sant Joan Despí . Ho van fer amb les argiles dels talussos que la Iona Palau va anar recollint de mica en mica per al taller que el juliol de l’any passat  va tenir lloc dins del Festival de la Vall.


El resultats i els coneixements que va aportar l’experiència la vam traslladar a l’alumnat dels cursos de ceràmica de Can Negre. Amb una primera contextualització de la Carme Malaret del territori on havia  començat la iniciativa, la Iona va començar explicant què  la va portar a voler conèixer les possibilitats plàstiques dels fangs locals: reivindicar la vàlua que tenen les argiles vermelles en l’expressió artística i remarcar la memòria d’uns indrets que van ser fructífers gràcies a aquestes terres.El resultats i els coneixements que va aportar l’experiència la vam traslladar a l’alumnat dels cursos de ceràmica de Can Negre. Amb una primera contextualització de la Carme Malaret del territori on havia  començat la iniciativa, la Iona va començar explicant què  la va portar a voler conèixer les possibilitats plàstiques dels fangs locals: reivindicar la vàlua que tenen les argiles vermelles en l’expressió artística i remarcar la memòria d’uns indrets que van ser fructífers gràcies a aquestes terres.Una vegada finalitzada la xerrada, els assistents tenien ganes  de continuar i com a epíleg la Iona Palau va narrar el seu projecte de final de  grau de Ceràmica per a l’escola la Industrial, 40º.

Un treball que connecta directament amb ella a través de la desviació de la seva columna vertebral   i amb el fang vermell cuit a 1200º com a material expressiu.Un matí fructífer  en què vàrem compartir amb l’alumnat de Can Negre la passió que sentim per la ceràmica. Amb ganes de repetir!


L’alumnat d’escultura i experiència plàstica visita l’exposició “NATUR ENTER” de Manuel de Donato en el Celler de Can Ginestar.

Ressenya del mes de març 2023

Natur enter, l’exposició de Manuel de Donato que es va presentar al mes de gener al Celler de Can Ginestar, va donar la possibilitat a l’alumnat de les Arts Plàstiques de conèixer amb profunditat a l’autor i a la seva obra.
Després d’una visita comentada per la sala, Donato va proposar un taller de fer volums a partir de cèrcols  de ferro extrets de botes de vi de manera col·lectiva. Alumnes d’Experiència: forma i color, d’escultura i de gravat van poder gaudir d’una experiència novedosa.

Buscar l’equilibri a partir del pes i de les mesures va ser un dels aspectes que va costar. Després de moltes proves en què l’error era font d’aprenentatge es van assolir formes molt interessants.
Un altre aspecte a destacar d’aquesta experiència va ser el treball en equip. Grups de quatre o cinc persones s’havien de posar d’acord per construir des de la intuïció i la gosadia volums estables. Quan s’aconseguia, l’emoció era màxima.

La complicitat entre les Arts Plàstiques i els creadors/es que presenten la seva obra al Celler permet enriquir-nos mútuament. L’autor/a rep els comentaris que suggereixen els seu treball i l’alumnat aprofundeix en el coneixement dels llenguatges plàstics i visuals. Compartir fomenta l’aprenentatge!.
ca.
Ressenya del mes de març 2023

Natur enter, l’exposició de Manuel de Donato que es va presentar al mes de gener al Celler de Can Ginesta r, va donar la possibilitat a l’alumnat de les Arts Plàstiques de conèixer amb profunditat a l’autor i a la seva obra.

Després d’una visita comentada per la sala, Donato va proposar un taller de fer volums a partir de cèrcols  de ferro extrets de botes de vi de manera col·lectiva. Alumnes d’Experiència: forma i color, d’escultura i de gravat van poder gaudir d’una experiència novedosa.
Buscar l’equilibri a partir del pes i de les mesures va ser un dels aspectes que va costar. Després de moltes proves en què l’error era font d’aprenentatge es van assolir formes molt interessants.

Un altre aspecte a destacar d’aquesta experiència va ser el treball en equip. Grups de quatre o cinc persones s’havien de posar d’acord per construir des de la intuïció i la gosadia volums estables. Quan s’aconseguia, l’emoció era màxima.


La complicitat entre les Arts Plàstiques i els creadors/es que presenten la seva obra al Celler permet enriquir-nos mútuament. L’autor/a rep els comentaris que suggereixen els seu treball i l’alumnat aprofundeix en el coneixement dels llenguatges plàstics i visuals. Compartir fomenta l’aprenentatge!.


L’alumnat d’alabastre visita el TallerBDN, centre de creació escultòrica.

Ressenya del mes de febrer 2023

El dia 7 de febrer, els alumnes de talla d’alabastre de les Arts Plàstiques Creantart, hem visitat el TallerBDN, on ens han fet una demostració de com treballar la fusta i la pedra amb maquinària petita, de mà, aquesta maquinària que tots podem adquirir i utilitzar si disposem d’un espai on fer-ho.

El taller BDN és  un centre de creació escultòrica situat a Badalona, que amb el temps s’ha anat nodrint de maquinària  específica per a la pràctica de l’escultura. En els seu 17 anys d’existència, hi han passat molts artistes de diferents disciplines, la qual cosa  l’ha  convertit en un espai  especial i pioner en l’àmbit de l’escultura.


Sovint quan treballem materials  tan durs com la pedra o la fusta, necessitem puntualment ajuda de maquinària.

Els alumnes de Gaudimcreant utilitzem bàsicament alabastres i fustes de til·ler o poplar, que  són les pedres i fustes  més toves que coneixem, malgrat això, com que treballem totes les nostres peces íntegrament amb mitjans manuals, a vegades requerim d’alguna ajuda exterior que ens  facilita el procés, com obtenir les fustes i pedres a la mida que  necessitem o encolar-les, si la dimensió no és la que ve de fàbrica.

Hem visitat el taller doncs, per tal que els alumnes puguin conèixer amb profunditat quines  són aquestes feines prèvies que ens venen fetes i fins i tot on aconseguir aquestes ajudes  si mai volen treballar aquests materials pel seu compte: On comprar material, quines són les màquines de mà necessàries per mecanitzar el procés, on trobar-les i fins i tot a quin preu, quins  són  els accessoris  més adients i la perillositat i proteccions que comporta cada eina.


Durant la visita, els escultors Xim I. Rabassa, Ramon Maria Camí i Joana de Mestre, ens han fet una demostració exhaustiva de l’ús de màquines com l’esmoladora radial o recta, diferents tipus de polidores, trepants o fresadores  i hem pogut observar com les mateixes màquines admeten diferents acoblaments que faciliten enormement els treballs de la talla directa, tant en fusta com en pedra. Aquesta visita forma part de la intencionalitat de millora d’autonomia tècnica de l’alumnat, en benefici de la seva capacitat creativa. Si bé no son recursos viables per a les aules de creació de Can Ginestar, per la gran polseguera que aixequen, hem pogut descobrir que la incorporació de noves eines i recursos, sempre ve acompanyada d’un eixamplament dels nostres propis recursos creatius, ens ofereixen nous camins i ens ajuden a entendre com han estat fetes algunes de les obres d’altres autors sobre les que hem posat la mirada. Les eines, ja siguin manuals o mecàniques, ja sigui en pintura, ceràmica o escultura, ens ajuden a entendre la matèria i a exprimir-ne tot el seu potencial a l’hora que amplifiquen els nostres recursos i creativitat.


L’alumnat de gravat i experiència plàstica de les Arts Plàstiques Creantart a Can Ginestar han participat a la Marató de TV3, aquest any sobre les malalties cardiovasculars.

Ressenya del mes de gener 2023

Se’ls va proposar participar a l’alumnat de gravat per la immediatesa de la tècnica, ja que el gravat  permet reproduir imatges sobre una superfície, en aquest cas papers.

La multiplicació de les imatges s’aconsegueix amb la impressió, transferint per pressió a sobre d’una superfície una imatge que tenim realitzada en una matriu (plantilla treballada que ens permet anar copiant la imatge), la qual serà prèviament entintada obtenint la imatge ja transferida al suport i que anomenem estampa.

La finalitat d’aquests gravats realitzats és posar-los a la venda a l’estand de Sant Just per la Marató i recaptar diners per a la marató.

S’ha de reconèixer que és un acte de generositat per part de l’alumnat, i també hem de puntualitzar que han deixat de banda el treball que estaven realitzant per bolcar-se en aquesta temàtica. Cada alumne amb la seva creativitat ha treballat amb molt entusiasme.

Estaran exposats el diumenge 18 de desembre a partir de les 11h i durant tot el dia al Mercat de Nadal (plaça Camoapa) de Sant Just, amb un preu d’inici a partir de 15€ a la voluntat. El recapte és íntegrament per a la Marató de Tv3.

A l’alumnat d’Experiència plàstica també se’ls va proposar fer un cor treballat de forma col·lectiva per anar ubicat a l’escenari del diumenge 18.

L’Expressió plàstica és una disciplina de molta espontaneïtat, usen un llenguatge que els permet expressar-se a través de materials plàstics i amb diverses tècniques que afavoreixen el seu procés creador, per això se’ls va proposar a l’alumnat d’aquesta disciplina.

L’alumnat ha agafat amb moltes ganes el projecte i l’ha treballat de forma grupal.


MEDITERRANI al Celler de Can Ginestar

Ressenya del mes de desembre 2022L’exposició MEDITERRANI de Fina Solé i Sandra Molina, que es va poder veure al Celler de Can Ginestar fins  al 26 de novembre, va suposar per als cursos un bon incentiu per entrar de ple en el tema unitari COSSOS que tractem en les programacions del curs 22-23.

Fina Solé mostrava el seu llenguatge plàstic a través de la tècnica del gravat i d’acrílics pintats sobre superfícies de fusta. L’alumnat de gravat, amb la seva professora PURI MARTIN, van poder gaudir d’una visita comentada de la pròpia autora en  què explicava les seves motivacions per a crear.

Les escultures de figures femenines de terracota i resines de Sandra Molina van servir de model tant a l’alumnat d’escultura com al de dibuix  i d’aquarel·la.

Poder entendre les proporcions, copsar els volums des de tots els angles, apreciar el tractament amb pàtines de les superfícies. Tocar els COSSOS per comprendre les formes va ser una oportunitat única per crear sinèrgies entre els cursos municipals d’arts plàstiques i el Celler de Can Ginestar.


Per a les Arts Plàstiques tenir la sala d’exposicions en el mateix edifici facilita les complicitats entre els/les artistes que exposen i l’alumnat,  enriquir-nos mútuament de llenguatges diversos i de mirades plurals.

Poder compartir coneixement afegeix valor a l’aprenentatge i estimula el procés creatiu. El professorat dels cursos estem compromesos a acompanyar  l’alumnat en la recerca dels llenguatges propis.

L’ART DEL RETAULE 

Ressenya del mes de novembre 2022

Les Arts Plàstiques Creantart hem sortit el dissabte 5 de novembre fora del municipi per explicar com es fa un retaule, una de les disciplines que impartim a Can Ginestar casa de Cultura, Sant Just Desvern.

Gaudim Creanart i El Centre d’estudis Vilassarencs hem organitzat conjuntament unes jornades amb relació amb l’art del retaule en dues sessions. La primera sessió, constava en explicar a càrrec de la Puri Martín el procés tècnic de la construcció del retaule mitjançant les eines i materials que s’utilitzen i la segona sessió a càrrec de l’Alexis Serrano, la visita comentada dels retaules de l’església de Vilassar de mar realitzats per en Jordi Vila i Rufas, un dels retaulistes catalans més destacats del s:XX.

La Puri Martín va tenir el privilegi d’estudiar amb l’últim gran mestre clàssic del retaule; l’artista i mestre artesà en Jordi Vila i Rufas, i ens ha explicat en el Centre Parroquial de Vilassar de Mar com es fa un retaule pas a pas mostrant les eines per realitzar-los.

La Puri Martín imparteix la tècnica del retaule treballant-la d’una manera contemporània posant-la al dia en el llenguatge artístic del nostre temps però sempre sent rigorosa amb la tècnica, traient el màxim partit de les seves possibilitats tant rica en textures i dels daurats i platejats que tant la caracteritza.

A l’acabar l’explicació ha entrat el torn de preguntes amb una bona participació dels assistents que han trobat molt interessant la conferència, així ens ho han fet arribar a l’acabar.

Tot seguit, junts hem anat cap a l’església de Vilassar de Mar a on hem gaudit amb la visita comentada que ens ha fet l’Alexis Serrano, director de l’arxiu comarcal de Maresme. Ens ha introduint parlant de l’església del s:XVIII, del refer de l’església als anys 1940 amb un projecte d’església restaurada inspirada en l’arquitectura florentina del renaixement  i del seu patrimoni Cultural que actualment conserva.

Aquesta activitat ha estat tot un èxit i agraïm a la gent vinguda de Sant Just Desvern, Esplugues del Llobregat i de Vilassar de Mar entre altres.

Link de vídeos de l’activitat:

https://youtu.be/BynyezVTHNE

https://youtu.be/4sFx6I5WC7U

https://youtu.be/pIcnyUbZgBM

https://youtu.be/CSsZlkf4aNA

https://youtu.be/W0FwdMyAqxA

https://youtu.be/6tumNKfw_-E

https://youtu.be/EWilNjDFmAE

https://youtu.be/imfiZpf8ghc

https://youtu.be/n5RJPWggG8I

https://youtu.be/6oBkUGsiIfg